Vad är skadedjur och vilka är de vanligaste?

Det är svårt att definiera exakt vilka djur som räknas som skadedjur men i regel definieras de som djur som på något sätt gör skada på egendom, livsmedel eller som innebär hälsorisker för människor. Det kan handla om att utgöra skada i form av förstörelse men även i form av sjukdomar eller parasiter de bär med sig som i sin tur också kan bära på sjukdomar. Några av de vanligaste skadedjuren i Sverige är bland annat flugor, råttor, silverfiskar och kvalster. Gemensamt för samtliga är att de kan ställa till en hel del besvär och måste bekämpas. Det finns förebyggande åtgärder som man kan ta till själv och även fällor av olika slag man kan använda om problemen redan uppstått och i vissa fall behövs professionell hjälp.

 

Flugor och flugfångare

Det finns många olika flugarter i Sverige och hur de lever och beter sig kan skilja beroende på art. Det finns exempelvis vattenlevande larver eller larver som hittas på kadaver eller förmultningar. De är ofta parasiter på andra djur och de kan också göra direkt skada på växter och vissa kan även bitas. Några av de vanligaste sorterna är bland annat fruktflugor, gräsflugor och vindsflugor.

 

Fruktflugor kallas ibland även för bananflugor och är runt 2–3 millimeter långa. I vuxen ålder har de röda ögon med en guldbrun kropp och de känns även igen på att de flyger sakta och att bakre delen av kroppen hänger när de flyger. De förökar sig snabbt och lever ungefär i 30 dagar.

 

Gräsflugor är små flugor som är gulaktiga med svart teckning. Dessa definieras egentligen inte som skadedjur då de inte gör någon skada inomhus. Däremot kommer de i enorma svärmar runt hösten då de söker sig in för att övervintra. De dras ofta till de högre våningarna och de kan täcka hela fönster och upplevas som väldigt besvärande.

 

Vindsflugor blir cirka 6–10 millimeter långa och är en sorts spyfluga. De är gråaktiga med guldgula hår på kroppen. Precis som gräsflugorna söker de sig inomhus för att övervintra och kan skapa stor irritation då de kan bli väldigt många. De lägger även sina ägg utomhus vilket gör dem svåra att bekämpa då det är svårt att hitta deras naturliga miljö.

 

För att effektivt bli av med flugor finns flera åtgärder att ta till, bland annat flugfällor och flugfångare. Det finns flera olika alternativ att välja på så som exempelvis enkla fällor med klister eller fällor med bete. Dessa är enkla att använda hemma och det finns alternativ som lämpar sig både ute- och inomhus.

 

Råttor och råttfällor

Råttor kan bli upp till 25 centimeter långa och svansen tillkommer med upp till 20 centimeter. Råttor förökar sig snabbt och vid bara två månaders ålder är en råtta könsmogen. Den får mellan 3–6 kullar per år med upp till 12 ungar per gång. Om råttor hittar en väg in kan de dra med sig parasiter som bär på sjukdomar så som exempelvis loppor och löss.

 

Det finns flera sätt att upptäcka om det finns råttor i bostaden. Råttspillning samlas oftast koncentrerat där de rör sig mycket och känns igen på sin mörka risliknande form. Även skrapljud kan avslöja råttan. Antingen genom att de klättrar i väggar eller liknande eller genom att de gnager på golvbrädor eller andra ytor. Vid dammiga ytor kan man också upptäcka fotspår eller svansmärken. Vill man vara säker på att det är färska spår kan man lägga ut mjöl för att se dagen efter om det finns spår efter råttorna.  

 

För att förebygga är det viktigt att se till att råttorna inte kan komma in. Man bör alltså se till att täta eventuella springor och se till att det är rent och snyggt runt omkring fasaden och även se till att det finns lock på sopbehållare och liknande. Om det behövs kan man också använda sig av råttfällor. Det finns bland annat fällor som dödar råttan med hjälp av en elektrisk chock eller fällor med bete som innehåller råttgift.

 

Silverfiskar och hur man kan undvika dem

Silverfiskar blir mellan 10–15 millimeter långa och lever i mellan 2–4 år. Den känns igen på sin silvriga färg och det ser ut som att den simmar fram. De är ljuskänsliga och kommer främst fram när det är mörkt. De trivs i fuktiga miljöer och är inte farliga. Däremot om de påträffas i andra rum som exempelvis sovrum och vardagsrum kan det vara en indikator på eventuella fuktskador och det bör tas på allvar.

 

För att förebygga och undvika silverfiskar är det bra att hålla rent och torrt. Detta gör det svårare för silverfisken att hitta föda. Man kan även täta områden där de brukar vara så som exempelvis sprickor och hörnor eller liknande.

 

Kvalster och hur man blir av med dem

Kvalster trivs under varma och fuktiga förhållanden och kan ofta också vara en bakomliggande orsak till allergier. Det är deras avföring som innehåller de allergener som kan ge symptom så exempelvis rinnande ögon, hosta, andningssvårigheter och astma.

 

De är små djur och blir inte större än 0,2–1,0 millimeter. Det finns främst två grupper av kvalster i Sverige, husdammskvalster och förrådskvalster. Husdammskvalster är de som finns i våra sängar och lever av gamla avfallna hudflagor. Det finns många olika typer av förrådskvalster men de vanligaste lever av allt från livsmedel till mögelsvampar som kan finnas i hö och halm.

 

För att förebygga kvalster är det viktigt att tvätta sängkläder samt kuddar och täcken regelbundet i minst 60 grader. En god ventilation kan också vara förebyggande och det är bra att vädra ofta. Det är inte bra med för hög luftfuktighet, ett tecken på detta kan vara att det immar igen på fönster.