• Wed. Aug 10th, 2022

Indiana kräver medgivande från föräldrar vid aborter

ByKarl

Jul 19, 2022

USA:s högsta domstol ger klartecken till delstaten Indiana att kräva föräldrars godkännande när minderåriga genomgår aborter, rapporterar NBC News.

Lagen antogs 2017 men har blockerats av flera domstolsbeslut eftersom den ansetts strida mot grundlagen. Efter att högsta domstolen rivit upp den nationella aborträtten begärde Indiana på nytt att lagen skulle tillåtas att träda i kraft.

Organisationer som stöder aborträtten menar att lagen kan innebära en fara för unga som på olika sätt kan råka illa ut om de berättar för sina föräldrar om valet.

Enligt Axios ska Indianas politiker sammanträda den 25 juli för att fatta ett beslut om huruvida abort ska förbjudas helt.

Via denna sajt